روابط اقلیم کردستان و دولت عراق

در حالی که کردها از مواضع خود در شمال عراق عقب کشیده‌اند و بین رهبران آن‌ها اختلاف افتاده، اکنون...