روابط ایران و اتحادیه اروپا

معاون وزیر امور خارجه ایران می‌گوید مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا برای آن است که نظرات دو طرف...

معاون وزیر خارجه ایران گفت که دفتر اتحادیه اروپا طی چند ماه آینده در تهران افتتاح می‌شود. اتحادیه اروپا...

تخت‌ روانچی می‌گوید دفتر اتحادیه اروپا در ایران گشوده نشده، روابط با بریتانیا به سطح سفیر نرسیده و...

شورای اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تعلیق برخی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تا روز...