روابط ایران و اروپا

شورای اتحاديه اروپا روز جمعه ۳۱ ژوئيه / ۹ مرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد که نخستین اقدامات حقوقی برای...

ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ایران با انتشار بيانيه‌ای به تحريم دوباره دانشگاه صنعتی شريف از سوی اتحاديه اروپا...

در پی تصویب قطعنامه اخیر پارلمان اروپا درباره ایران و لغو سفر هيأت پارلمانی ایران به اروپا، در تماس...

گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ايران و اروپا اعلام کرد که در اعتراض به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا درباره...