روابط ایران و اسرائیل

وزارت امور خارجه اسرائیل در نظر دارد که در برنامه سال ۲۰۱۵ این وزارتخانه آموزش فشرده زبان فارسی به...

روابط عمومی کل سپاه در اطلاعيه‌ای اعلام کرده است که يک فروند هواپيمايی جاسوسی بدون سرنشين اسرائيل مورد اصابت...

شهزاده سمرقندی - ماکس ملکیل- ملاقنداف (Max Malkiel) از یهودیانی است که در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، به دنیا...