روابط ترکیه و قبرس

معاون رئیس‌جمهوری ترکیه گفت که این کشور هرگز در برابر تحریم‌های اتحادیه اروپا تسلیم نمی‌شود و به عملیات اکتشاف...

وزیران خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های بانکی علیه ترکیه وضع کردند. اختلاف بر سر آب‌های سرزمینی قبرس است که ترکیه...

اردوغان بر ادامه عملیات نظامی در شمال سوریه اصرار می‌کند. ناوهای جنگی ترکیه همزمان مانع فعالیت شرکت ایتالیایی برای...