روابط سالم

اگر می‌خواهید ببینید از نظر عاطفی آدم بالغی هستید یا نه، این مقاله را بخوانید. بالغ شدن، ترکیبی است...

جدا شدن فقط مخصوص رابطه‌های عاشقانه نیست. اگر در یک رابطه دوستی آزاردهنده هستید ترک رابطه، سالم‌ترین انتخاب است....