روابط عراق و سوریه

بازگشایی گذرگاه مرزی القائم از سویی مبادلات تجاری عراق و سوریه را تقویت می‌کند و از سوی دیگر نگرانی...

لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه از ترامپ خواست که در خروج سربازان آمریکایی از سوریه عجله نکند. همزمان ایران و...