روابط فرانسه با امارات متحده عربی

فقط ۵ روز بعد از دیدار و گفت‌وگوی رئیس جمهور فرانسه با ولیعهد عربستان، پاریس اعلام کرد بی‌هیچ مصالحه‌ای...

رئیس جمهور فرانسه می‌گوید حفظ تعادل در خاورمیانه میسر نیست مگر با مذاکره درباره برنامه موشکی ایران مانند برجام...