روابط فرانسه و کوبا

پس از ۵۶ سال، فرانسوا اولاند به‌عنوان نخستین رهبر یک کشور غربی به خاک کوبا پا گذاشت.