روابط ايران و آمريکا

آمریکا یک شیردال باستانی را

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری

جان کری، وزیر امور خارجه