روابط جنسی

زن‌های آلمان شرقی دو برابر بیشتر از زن‌های آلمان غربی به ارگاسم می‌رسیدند. این سویه مشخص از زندگی در...

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعیان معتقد است که روابط نامشروع جنسی منشأ بسیاری از بی‌نظمی‌های اجتماعی...

آرش رهافر - چرا مردان دون ژوان که تعهد بلندمدت به زنان نمی‌دهند برای بسیاری جذابیت دارند؟

به یاد داشته باشیم که در بازه‌ زمانی بس طولانی وضعیت کاملا برعکس بود: همجنس‌گرایان در اروپا مجازات می‌شدند...

فاطمه اختصاری- آیا عاملیت زنان در مسائل جنسی و موارد مشابه پیشرفتی نشان می‌دهد یا میزان آگاهی و توانمندسازی...

شهاب‌الدین شیخی-دختر ماندن به معنای زیر سلطه معنوی و مادی خانواده بودن است و خانواده به عنوان یک نهاد...