رواندا

رینکه فان سانتن − روز جهانی آزادی مطبوعات، روزی برای اندیشیدن است. همگان باید از فاجعه "رواندا" و نقشی...

لادیسلاس نتاگانزوا، یکی از ۹ متهم اصلی نسل‌کشی در رواندا که از سوی دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا (TPIR)...

توماس کامیلیندی − روزنامه‌نگاران باید نقش مهمی در بهبود وضع جامعه ایفا کنند و البته هنگامی که به جای...

کشور آفریقایی و فقیر رواندا برای برق رسانی به بیش از نیمی از جمعیت خود به استفاده از انرژی...