روبات

نیکولاس کار – آیا در حالی که رایانه‌ها به پیشرفتِ بی‌امانِ خویش ادامه می‌دهند، باز هم وجود انسان ضروری...

کشف جدید درباره پستاندارانى که