روحانیون

.«رهبر جمهوری اسلامی گفت که انگیزه‌هایی سیاسی برای «تزریق افکار منحرف در ذهن جوانان» وجود دارد و ادامه داد:...

کميسيون فرهنگی مجلس ايران حضور روحانيون در سواحل دريای خزر را با هدف «سالم‌سازی دريا» بررسی می‌کند.

سید میثم حسینی، معاون فرهنگی