روح الله احمد‌زاده کرمانی

روح‌الله احمدزاده کرمانی، رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی در پستی تلگرامی ادعا کرده که احتمال صدور حکم ارتداد برای...

بیژن روحانی - نامزدهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری در برنامه‌هایشان فقط اشاراتی بسیار کلی به میراث فرهنگی داشته‌اند. اما...