رودخانه خشک شیراز

روایت نزدیک از بیخانمان‌هایی که کف رودخانه خشک شیراز روزگار می‌گذرانند

گروهی از هنرمندان شیرازی، نگران از بحران آب، با اجرای یک «پرفورمنس آرت» بستر رودخانه خشک شیراز را با...

سازمان محیط زیست به دلیل قرار گرفتن این سد روی گسل و خشک کردن دریاچه مهارلو با احداث آن...