رودخانه کارون

شهروندان فرخشهر در اعتراض به احداث دو تونل انتقال آب به استان اصفهان به نام‌های «بهشت آباد» و «گلاب»...

گزارش‌های محلی حاکی از ترک خوردن زمین‌های اطراف سد گتوند در خوزستان است اما مجری سد آنها را تکذیب...

حسن روحانی در سفر استانی خود به خوزستان وعده احیاء کارون، مقابله با ریزگردها و برطرف کردن مشکلات سد...

با بروز ترک‌هایی تازه‌‌ای که

زنجیره انسانی در کنار کارون

دهم آبان‌ماه، با حضور هزاران تن از مردم اهواز، سومین زنجیره‌ انسانی در مخالفت با انحراف آب این رودخانه...

اعتراض به مدیریت آب کارون

به دنبال کشته شدن ۱۲

کارون سال‌هاست که در فصل گرما، میزبان کودکان هیزم شکن و چوبان است که دام‌های خود را در آب‌های...

به گفته يک فعال محيط زيست، پرآب‌ترين و بزرگ‌ترين رودخانه ايران دچار خشکسالی شده و شکل‌گيری جزاير در آن...