رودخانه کرخه

با تغییرات محیطی پیش آمده پس از احداث سد کرخه، زندگی گوزن‌های زرد، یکی از نادرترین جانوران جهان، بر...