روزبه گیلاسیان

کتابی از روزبه گیلاسیان، نویسنده ممنوع‌القلم که از صبح روز دوشنبه دوم بهمن ماه ۱۳۹۶ در گرگان زندانی شده...

روزبه گیلاسیان، نویسنده محکوم به حبس که به افسردگی مبتلاست، در نامه‌ای مسئولیت هر گونه اتفاقی را که برایش پیش...

روزبه گیلاسیان، نیما صفار و الهه سروش‌نیا، سه نویسنده و فعال مدنی شهر گرگان در دادگاه تجدیدنظر استان گلستان،...

روزبه گیلاسیان و الهه سروش‌نیا دو نویسنده چپگرا، با سپردن وثیقه از زندان امیرآباد گرگان آزاد شدند.

جمعی از اهالی قلم، به سبب موج جدید بازداشت نویسندگان و شاعران در ایران خواستار پایان دادن به بازداشت‌ها...

بازداشت هنرمندانی که نمی‌خواهند فقط زینت مجالس باشند خبرساز شده. در تازه‌ترین این رویدادها، محمد رضا حاج رستم بگلو،...

روزبه گیلاسیان و الهه سروش‌نیا دو نویسنده جوان چپگرا در ایران بازداشت شدند.