روزنامه‌نگاری و مسئله خشونت

وبینار آکادمی زمانه با حضور دو روان‌شناس