روزنامه نگاران جهان

در سال ۲۰۱۹ میلادی در مجموع ۴۹ روزنامه‌نگار کشته ‌شده‌اند، ۳۸۹ نفر در حال حاضر در بازداشت هستند و...

رضا معینی، مسئول میز افغانستان و ایران گزارش‌گران بدون مرز با اشاره به دشواری‌های گزارش‌دهی در نظام‌های غیرشفاف به...

محمد تامالت، روزنامه‌نگار الجزایری ـ بریتانیایی که پس از سه ماه اعتصاب غذا به حالت کُما رفته بود، درگذشت....

«گزارشگران بدون مرز» بیلان خشونت علیه روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۱۴ را منتشر کرد. ۶۶ روزنامه‌نگار امسال به قتل رسیده‌اند....

انستیتو بین‌المللی مطبوعات (IPI) به‌مناسبت

سازمان عفو بین‌الملل به‌مناسبت سوم

چهار خبرنگار ایتالیایی که هفته