روزنامه نگاران زن

پس از ۱۹۴ سال یک زن سردبیر روزنامه بریتانیایی گاردین شد. کاترین واینر، سردبیر بخش اینترنتی گاردین در آمریکا...

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن از زنان روزنامه‌نگاری که در شرایط خطر و ناامنی کار می‌کنند ...