روزنامه و مطبوعات

استان کردستان ایران به دلیل عدم حمایت دولتی و خصوصی و نیز «نگاه سیاسی» مسئولان هیچ روزنامه‌ای ندارد.