روزنامه ‌نگاران

هادی حیدری، کارتونیست و روزنامه‌نگار پس از گذراندن دوران محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد.

سحرخیز از زمان بازداشت تاکنون سه بار در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی و شرایطش دست به اعتصاب غذا...

بيش از ۱۰۰ روزنامه‌نگار به تبعيد و تهديد احمد زيدآبادی که از زندان به شهرستان گناباد در استان خراسان...

يک مقام قضايی در ایران خبر داده که بازپرسی از جيسون رضائيان به‌زودی به پايان می‌رسد و او محاکمه...

سراج‌الدين ميردامادی، روزنامه‌نگار پس از هشت ماه حبس به مرخصی يک هفته‌ای آمد.

صبا آذرپيک که نزديک به سه ماه در سال جاری بازداشت بود، به «تبليغ عليه نظام و نشر اکاذيب»...