روزه‌خواری

امید رضایی- با آغاز ماه رمضان در ایران، عموم مردم به دو دسته تقسیم می‌شوند: روزه‌دارها و "روزه‌خوار"ها. حکومت...

.سايت رسمی دادگستری استان قزوين به نقل از دادستان این شهر از تشکيل پرونده برای ۲۰۰ تن و اجرای...

دین برای فقیهان چیزی جز قدرت سیاسی و اقتصادی نبوده است و نیست. در طول تاریخ مردم بیچاره کار...

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، گودرزی روز شنبه ۲۱تير گفت: «دو نفر به نامهای "ص- ر" و" م-م" به...

پارسا محمدی - روزهای بلند تابستان، طول زمان شرعی روزه‌داری را به ۱۸ ساعت رسانده و کلافگی و آشفتگی...

رضا حاجی حسینی - ماه رمضان که به ایران می‌رسد، مجموعه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی، به میزان قابل ملاحظه‌ای...