روز جهانی مبارزه با ایدز

اول دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز است. این روز امسال با شعار «راهبری، تعهد، اثرگذاری» گرامی داشته می‌شود....

شمار مبتلایان به  ایدز در