روز جهانی مساجد

حسن روحانی رئیس دولت یازدهم گفت: ««امروز اولین شرط ورود به دانشگاه‌های خارج از کشور استفاده قوی و درست...