روز جهانی پایان دادن به مصونیت جنایت علیه روزنامه‌نگاران

دنا دادبه- از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۴ حدود ۶۸۰ روزنامه‌نگار در دنیا ناپدید و کشته شده‌اند. پرونده...