روز جهانی کارگر 98

به گزارش منابع خبری شامگاه یکشنبه ۱۵ اردیبهشت پنج تن دیگر از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر در...

مسئولان قضایی به رغم وعده قبلی و تامین قرار کفالت، به بهانه «نیاز به تحقیقات بیشتر» اعلام...

دستگیر شدگان روز ۱۱ اردیبهشت به زندان اوین منتقل شده‌اند و برای سه تن از آنان رضا شهابی و...

۲۰ نفر از کارگران شرکت واحد، بازنشستگان و دانشجویان که روز جهانی کارگر دستگیر شده بودند بدون اطلاع به...

در پایتخت‌های چندین کشور آسیایی، از جمله کره جنوبی، فیلیپین، مالزی، اندونزی و تایوان هزاران کارگر و اعضای سندیکاهای...

کارگران و بازنشستگان در اعتراض به سطح دستمزدها، تورم، خصوصی‌سازی‌ها، تبعیض و نابرابری اجتماعی تجمع کرده بودند.