روز مبارزه با سانسور

اعلام روز ۱۳ آذر به عنوان روز مبارزه با سانسور، یادآور دو جان‌باخته‌ی راه آزادی بیان، محمد مختاری و...

کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای

کانون نویسندگان ایران به‌مناسبت روز مبارزه با سانسور در بیانیه‌ای گفت اگر مقاومت مردم و نویسندگان و هنرمندان سانسورستیز...

۱۳ آذر روز مبارزه با سانسور است. به این مناسبت کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از اشکال پیچیده و...

کانون نویسندگان ایران، با انتشار بیانیه‌ای ۱۳ آذر، روز مبارزه با سانسور را گرامی داشته است. سانسور با نظام...

پانته‌آ بهرامی - به مناسبت روز مبارزه با سانسور با گروهی از نویسندگان و فالان آزادی بیان پیرامون ساز...

کانون نویسندگان ایران، به مناسبت