روز مبارزه با کار کودک

سوزان عمری، کودک کار ۱۴ساله، در انفجار کوره‌پزخانه وایقان دچار سوختگی شدید شده بود. او پس از چهار روز در...

بر اساس آماری که به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان منتشر شده، شمار کودکان کار از سال...

۱۲ ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. در ایران بنا بر آمار رسمی حدود دو میلیون کودک...

امید رضایی- ۱۲ ژوئن، روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان رییس‌ جمهوری ایران،...