روز ملی یوزپلنگ ایرانی

مسئول دبیرخانه نهمین جشنواره روز ملی یوزپلنگ به «زمانه» گفت که این جشنواره بدون حمایت دولتی برگزار...

بیژن روحانی - روز نهم شهریور ماه نیز به عنوان روز ملی یوزپلنگ ایرانی نام‌گذاری شده است، روزی که...