روز نکبت

خشونت سیستماتیک به خشونت واکنشی سوبژکتیو ختم می‌شود. خشونت واکنشی که از سوی دولت‌ها «تروریسم» لقب می‌گیرد تا خشونت...

علی افشاری- تجلیل روحانی از نهم دی نشان داد که مسیر جنبش سبز و گفتمان عدالت با یکدیگر تقابل...

هزاران فلسطينی در شصت‌وچهارمين سالروز تشکيل کشور اسرائيل به خيابان‌ها‌‌ آمدند و دست به تظاهرات زدند.


رسانه‌های جهانی از...