روز کودک

تقارن روز کودک سال ۹۵ با روزهای عزاداری برای «شهادت امام سوم شیعیان»، روز کودک را هم مثل تمام...

هشتم اکتبر در برخی نقاط دنيا از جمله ايران روز جهانی کودک است. همزمان با این روز، یک خبرگزاری...

در این برنامه گفت‌وگویی خواهیم داشت با پریسا کاکایی، از اعضای سابق کمیته گزارشگران حقوق بشر.