روسیه و توافق اقلیمی پاریس

روسیه به‌عنوان یکی از کشورهای عمده تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای هنوز توافق اقلیمی پاریس را تصویب نکرده اما می‌گوید به‌رغم...