روسیه و عربستان

وزیر نفت عربستان و وزیر انرژی روسیه با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند که برای تثبیت بازار نفت با...