روسیه و گرمایش زمین

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه معتقد است که مسئول گرمایش زمین در وهله نخست انسان نیست.