روشنفکری دینی

ر. رمضانی – این نوشته نقدی است بر مقاله‌ای از حمید وحید دستجردی، استاد فلسفه در پژوهشگاه دانش‌های بنیادین،...

اکبر گنجی − روشنفکر ان و نواندیشان دینی اخلاقاً وظیفه دارند که تروریسم اسلامی را به طور مشخص و...

بهروز ثابت − اسلام سیاسی باور به تکثر ندارد و لذا بالذات نمی‌تواند تولید همبستگی کند.

سروش دباغ − افزون بر روشنفکران دینیِ دیندار، می‌توان با شروط و قیودی چند، برخی از روشنفکران غیردیندار را...

حسن یوسفی اشکوری − این نوشتار پاسخی است کنجکاوانه و نقادانه به مقاله یاسر میردامادی زیر عنوان «آیا روشنفکر...

اکبر گنجی − اسلام دین خاص قوم جزیرة العرب بود، آنان مخاطب مستقیم پیام حضرت محمد بودند.

یاسر میردامادی − کارکرد اصلی مفهوم روشنفکری دینی ارجاع به تلاش‌هایی است برای عرضه‌ی خوانشی رهایی‌بخش از دین.

جلال ایجادی − برخورد اندیشه میان ناباوران و سکولارها از یکسو و نوگرایان دینی از سوی دیگر...

حسین دباغ − در نوبت پیشین در باب دو صنف اخلاق دینداری مصلحت‌اندیشانه و معرفت‌اندیشانه سخن گفتیم.

اینک...

حسین دباغ − عبدالکریم سروش، نماینده روشنفکری دینی متأخر، در مقاله "اصناف دین‌ورزی" کوشیده...

 اکبر گنجی − پروژه‌ی روشنفکری دینی هیچ توجهی به مسئله‌ی فقر و نابرابری‌های اقتصادی ساختاری ندارد. روشنفکران دینی اگر...

بابک مینا − الاهیات سلبی چیست و چه تفاوتی با الاهیات ایجابی دارد؟ گفت‌وگو درباب الاهیات سلبی با یاسر...

بابک مینا ـ الاهیات سلبی یا تنزیهی یکی از انواع بارور و البته بحث‌انگیز الاهیات بوده است. این نوع...

حسن یوسفی اشکوری – برای بیان رابطه روشنفکران مسلمان غیرحوزوی با حوزویان به اختصار زمینه موضوع در قسمت...

حسن یوسفی اشکوری − این متن گزارش مکتوب و بسط یافته گزیده مقاله و سپس سخنرانی من در «سمینار...

امین ریاحی − تجدد جدای از عقل ابزاری و نمود تکنولوژیک، ساختار فرهنگی معرفتی خاص خود را داراست که...

تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۲۰