رویکرد کاهش وزن با رویکرد غیر رژیمی

رویکرد غیر رژیمی که برمبنای راهکارها و اصولی برای کاهش وزن با هدف سلامت جسمی و روحی تعیین می‌شود...