رياست جمهوری آلمان

پس از برکناری کريستيان وولف، رئيس‌جمهور پيشين آلمان در بهمن‌ماه گذشته، يوآخيم گاوک، از فعالان سرشناس حقوق شهروندی در...

پس از چند ماه افشاگری رسانه‌ها و احزاب اپوزيسيون در مورد سوء استفاده‌های مالی سال‌های گذشته کريستيان وولف، رئيس...