ریاضت اقتصادی در یونان

سندیکاهای یونان روز جهانی کارگر را با تظاهرات و اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته علیه اقدامات ریاضتی جدید در ازای...

قبل از رأی‌گيری، سيپراس از نمايندگان مخالف سياست‌های رياضت اقتصادی خواست که به اين اصلاحات رای دهند تا از...

بانک‌های يونان پس از سه هفته تعطيلی، بازگشايی شدند. همزمان ماليات بر مجموعه‌ای از کالاها و خدمات در اين...

الکسيس سيپراس، نخست وزير يونان در مصاحبه تلويزيونی خود اصلاحات جديد را تحميل شده از طرف رهبران حوزه يورو...

يونان ابراز اميدواری کرده که با وام دهندگان خود (اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول و بانک مرکزی...

در حالی که بسیاری بر این نظرند که یونان به زودی حوزه یورو را ترک می‌کند، برخی از منابع...