ریزگرد

به‌دلیل آلودگی هوا و باران اسیدی در اهواز یک نفر در این شهر جان باخت.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست اعلام کرد که دو شهر اهواز و اصفهان از نظر...

توفان شن در شهر زابل سیستان و بلوچستان آسمان این شهر را تاریک کرد.

معصومه ابتکار در سفر به ژاپن کمبود آب را مهمترین چالش پیش روی ایران در زمینه محیط زیست ذکر...

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن

بحران ریزگردها در ایران و راه‌حل‌های موجود