ریچارد نلسون فرای

خانواده ریچارد نلسون فرای، ایران‌شناس برجسته سرانجام پس از ۷۳ روز بلاتکلیفی جنازه او را سوزاندند. پرونده فرای بسته...

علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از دولت خواست که اجازه دفن ریچارد نلسون فرای، ایران‌شناس متوفی را در...

ریچارد نلسون‌فرای، ایران‌شناس برجسته که

ریچارد نلسون فِرای، ایران‌شناس برجسته آمریکایی، در ۹۴ سالگی در شهر بوستون درگذشت.