زانیار باغیان

مظفر صالح‌نيا در سنندج احضار و بازجويی شده. جميل محمدی محاکمه شده و جعفر عظيم‌زاده نيز با احضاريه به...