زاهد بارخدا

شاهد رضایی - فرد می‌تواند یکسره مشغول تدفین و نبش قبر خویشتن باشد. در رمان «او» اثر زاهد بارخدا...

روزبه جورکش- رمانِ «ط» در برخورد با شرم، تبدیل به متنی مبتذل می‌گردد که در نهایت در یک دورِ...