زباله

آمار دستگاه‌های دولتی نشان می‌دهد میزان تولید زباله در ایران رو به افزایش است. چگونگی مدیریت پسماند به ویژه...

حضور گسترده مردم در روز سیزده بدر در طبیعت تخریب‌های زیست محیطی را افزایش می‌دهد. تولید حجم انبوهی از...

در سال ۹۳ کدام روزنه امید برای زیستمندان ایران گشوده می‌شود و کدام تنگناها باز هم تداوم بقا را...

میانگین تولید زباله در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان بیشتر از سایر نقاط ایران است. به گفته پژوهشگران مواد...

پراکنده‌شدن زباله‌ها در کوچه‌ها و