زبان

رحمان افشاری - درباره‌یِ نشانه‌یِ اضافه مقاله‌هایِ بسیار نوشته شده، اما در ضرورتِ حضورِ همیشگیِ آن در خط کم...

مریم قهرمانی − رویکرد مسلط و غالب در ایران، زبان را به کلام فرو می‌کاهد و آن را ابزار...

احمد غلامی - آن كه نويسندگان بزرگ آمريكاي لاتين را در حد و اندازه‌هاي جهاني به ايرانيان معرفي...

اشکان آویشن – موضوع این مقاله معانی مختلفی است که کلمات، بسته به زمینه و مورد مصرفشان، به خود...

محمود صباحی- شکاف در میان زبان روزمره و زبان رسمی و ادبی در همه جامعه ـ‌ زبان‌های انسانی، امری...

فرید حائری‌نژاد - واژه‌ها و اصطلاحات مرسوم در سطح جامعه ایران در موضوع دگرباشان جنسی، خشونت‌آمیز هستند. لازم بود...

آوات عیار - سیالیت جنسیتی در حوزه فلسفه جنسیت، مفهومی نسبتا فراگیر است، اما جریان اصلی فرهنگ مردمی و...

نعیمه دوستدار - در جهان امروز، دگرگونی‌هایی که در سبک زندگی اتفاق افتاده، نوری بر چهره زبان افکنده...

بردیا فریدونی − تغییر بنیادین را باید در تغییر مفاهیم ساده جست‌وجو کرد، مفاهیمی چون استقلال، آزادی‌، جمهوری و...