زبانه یخی

ذوب فزاینده‌ دست‌کم یکی از یخچال‌های جنوبگان احتمالاً تا چندین دهه، یا حتی چند قرن دیگر ادامه می‌یابد –...

از هر چهار نفر آمریکایى، یک نفر به پیش‌گویى اعتقاد دارد و هرساله هم هزاران دلار از همین مجرا،...