زبان‌شناسی

مریم قهرمانی − رویکرد مسلط و غالب در ایران، زبان را به کلام فرو می‌کاهد و آن را ابزار...

سیاوش مسلمی − هومبولت رابطه تنگاتنگ میان جهان بینی زبانی و ساختار زبان را صورت بندی و از این...

فیلم «ورود» یک موقعیت نامحتمل و یک موقعیت ناممکن را به تصویر می‌کشد: ملاقات فرازمینیان احتمالی با ما و...

اشکان آویشن – موضوع این مقاله معانی مختلفی است که کلمات، بسته به زمینه و مورد مصرفشان، به خود...

وفا مهرآیین − این نوشته درآمدی است بر دیدگاه‌های جرج لیکاف، استاد زبان‌شناسی و علوم شناختی در دانشگاه...