زبان شناسی

دور پنجم گفت‌وگوهای زمانه

آلیسا جویس – بخش اعظمی از زبان‌های آسیای میانه، مثل روسی، فارسی، هندی و حتی انگلیسی، احتمالاً حدود هشت‌هزار...

دیوید کیز (David Keys)/احسان سنایی - باستان‌شناسان، خبر از وجود زبانی فراموش‌شده داده‌اند که بقایایش همین چندی پیش، در...

 شهاب‌الدین شیخی- زبان اگر درخشان‌ترین و متعالی‌‌ترین ابزار ارتباط...

 اندیشه زمانه ـ در بخش نخست گفت‌وگو با داریوش آشوری، از ورود علوم انسانی به ایران و شکل‌گیری زبان آن سخن...